Opieka informatyczna

W ramach zewnętrznych usług informatycznych (outsourcingu) oferujemy Państwu:

  • instalację, konfigurację i administrację stanowiskami roboczymi
  • instalację, konfigurację i administrację serwerów plików, WWW, poczty, baz danych, ftp oraz innych
  • kontrolę poprawności działania serwerów i stacji roboczych
  • nadzór nad urządzeniami aktywnymi oraz bezawaryjną pracą sieci teletechnicznej
  • doradztwo w zakresie niezbędnego zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania
  • profilaktykę antywirusową – aktualizacja programów antywirusowych oraz systemów Windows
  • monitoring pracowników
  • pomoc telefoniczna, e-mail, zdalna lub na miejscu (w przypadku awarii/umowy)
  • wsparcie techniczne i pomoc
  • monitoring serwerów i innych urządzeń w Państwa sieci

Na dodatkowe pytania dotyczące opieki informatycznej odpowiemy pod adresem: [email protected]