Consulting

W skład naszych usług consultingowych wchodzi m.in.:

opracowanie aktualnej polityki bezpieczeństwa firmy

analiza akutalnych procedur bezpieczeństwa stosowanych w firmie

analiza zgodności systemów z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych

przegląd zgodności systemów ze standartami PCI DSS