Consulting

W skład naszych usług consultingowych wchodzi m.in.:

– opracowanie aktualnej polityki bezpieczeństwa firmy

– analiza akutalnych procedur bezpieczeństwa stosowanych w firmie

– analiza zgodności systemów z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych

– przegląd zgodności systemów ze standartami PCI DSS