Zarządzanie ryzykiem

  • Identifikacja ryzyka: określenie potencjalnych zagrożeń.
  • Ocenianie ryzyka: analiza prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnych skutków.
  • Mitigacja ryzyka: wdrożenie środków zmniejszających ryzyko.