Azure

  • Zarządzanie zasobami: tworzenie i monitorowanie maszyn wirtualnych, baz danych, dysków.
  • Bezpieczeństwo: konfiguracja zasad firewalla, zarządzanie tożsamościami, szyfrowanie danych.
  • Szkolenia i wsparcie: pomoc w wdrożeniu i zarządzaniu usługami Azure.
  • Optymalizacja kosztów: monitoring zużycia zasobów, doradztwo w zakresie optymalizacji.
  • DevOps: automatyzacja procesów, CI/CD, zarządzanie infrastrukturą jako kodem.