Office 365

  • Zarządzanie użytkownikami i licencjami: Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników, zarządzanie licencjami i ich przypisanie.
  • Konfiguracja i zarządzanie aplikacjami: Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint i inne.
  • Zabezpieczanie danych: polityki zabezpieczeń, archiwizacja, przywracanie danych.
  • Wsparcie techniczne: pomoc w rozwiązywaniu problemów z Office 365.
  • Szkolenia: wprowadzenie dla nowych użytkowników, zaawansowane szkolenia dla IT.