Polityka bezpieczeństwa

  • Tworzenie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji.
  • Wdrażanie procedur związanych z bezpieczeństwem.
  • Szkolenia i egzekwowanie przestrzegania polityki.