Audyty bezpieczeństwa

  • Audyt sieciowy: analiza infrastruktury, zabezpieczeń i konfiguracji sieci.
  • Audyt aplikacji: badanie podatności aplikacji i systemów.
  • Audyt fizyczny: ocena zabezpieczeń fizycznych, takich jak dostęp do pomieszczeń i zabezpieczenia sprzętowe.
  • Rekomendacje: stworzenie planu działania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa.