Amazon Web Services (AWS)

  • Zarządzanie instancjami EC2: konfiguracja, monitorowanie, skalowanie.
  • Przechowywanie danych: zarządzanie S3, Glacier, EBS.
  • Bezpieczeństwo: konfiguracja IAM, VPC, zabezpieczanie dostępu.
  • Big Data i Analytics: zarządzanie usługami takimi jak Redshift, Kinesis.
  • Wsparcie i szkolenia: pomoc w wdrożeniu i zarządzaniu usługami AWS.