Disaster Recovery Center

Centrum Przywracania Po Awarii (Disaster Recovery Center, DRC) to specjalistyczne zaplecze dedykowane dla zabezpieczenia Twoich systemów IT i kluczowych danych. Jest to nieodzowny element strategii kontynuacji biznesowej, gwarantujący stałość operacyjną nawet w przypadku poważnych zakłóceń. Nadrzędnym celem Centrum Przywracania Po Awarii jest efektywne i bezzwłoczne odtworzenie Twoich niezbędnych aplikacji i systemów w razie nieprzewidzianych zakłóceń lub katastrofalnej utraty danych.