Opieka informatyczna

W ramach zewnętrznych usług informatycznych (outsourcingu) oferujemy Państwu:

instalację, konfigurację i administrację stanowiskami roboczymi

instalację, konfigurację i administrację serwerów plików, WWW, poczty, baz danych, ftp oraz innych

kontrolę poprawności działania serwerów i stacji roboczych

nadzór nad urządzeniami aktywnymi oraz bezawaryjną pracą sieci teletechnicznej

doradztwo w zakresie niezbędnego zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania

profilaktykę antywirusową – aktualizacja programów antywirusowych oraz systemów Windows

monitoring pracowników

pomoc telefoniczna, e-mail, zdalna lub na miejscu (w przypadku awarii/umowy)

wsparcie techniczne i pomoc

monitoring serwerów i innych urządzeń w Państwa sieci

naprawa sprzętu komputerowego u klienta

rozwiązywanie awarii oprogramowania i sieci komputerowych u klienta

serwis laptopów i komputerów stacjonarnych

Na dodatkowe pytania dotyczące opieki informatycznej odpowiemy pod adresem: [email protected]