Cyberbezpieczeństwo

  • Ochrona przed malware: jak dbać o bezpieczeństwo przed złośliwym oprogramowaniem.
  • Zabezpieczenie sieci: firewall, filtracja treści, VPN.
  • Zarządzanie dostępem: autoryzacja wieloskładnikowa, zarządzanie tożsamością i uprawnieniami.
  • Odporność na ataki: jak skutecznie przeciwdziałać próbom włamania, DDoS i innym atakom.