Audyty

Wykonujemy audyty dotyczące:

– sieci
– systemów
– aplikacji
– baz danych

jak również badanie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.